Bengkel Penghasilan Bahan TMK untuk Guru Dunia Sains Teknologi

9:18 PM

Bengkel Penghasilan Bahan TMK untuk Guru Dunia Sains Teknologi telah diadakan di Dewan A, PKG Banggol pada 2 April 2013 hingga 4 april 2013. Bengkel ini melibatkan penyertaan 25 orang Guru DST yang mengajar Tahun 3.

Bengkel ini diadakan melatih guru-guru matapelajaran Dunia Sains dan Teknologi Sekolah Kelompok PKG Banggol, Kota Bharu untuk memantapkan kemahiran dan penguasaan untuk memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

Perancangan program dengan meneliti terhadap Dokumen Standard Dunia Sains Dan Teknologi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (DST KSSR), dibuat dengan mengambil kira sambutan, kos dan impak yang akan menghasilkan outcome yang berkualiti. Ini bertepatan dengan kehendak dan dasar pendidikan masa kini yang berpandukan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Peserta di  kehendaki mengisi maklumat berikut :
1.    Borang Pendaftaran Peserta

2.    Pengisian Borang Maklumbalas

3.    Lihat Maklumbalas

You Might Also Like

0 ulasan

Popular Posts

Follow us