4. TAKLIMAT PENGISIAN DATA i-NILAM TAHUN 2016

11:47 PMPKG Banggol telah mengadakan satu taklimat khas kepada penyelaras Nilam sekolah kelompok PKG Banggol pada 30 Mac 2016 yang lalu bertempat di PKG Banggol. Tujuan taklimat ini diadakan adalah untuk memberi penerangan tentang cara-cara untuk membuat backup data Nilam dari sistem i-Nilam Tarantula. Data murid serta rekod bacaan perlu disimpan secara offline menggunakan borang manual Nilam dan perlu dibuat oleh setiap Guru Nilam berdasarkan bilangan kelas serta murid di kelas berkenaan. Penyelaras Nilam bertanggungjawab sebagai penyelaras data Nilam di sekolah. Kutipan akan dilaksanakan setiap 3 bulan dan akan dihantar ke BTPN/BTP secara klompok. Adalah diharapkan agar semua penyelaras Nilam sekolah kelompok dapat memainkan peranan agar kutipan data Nilam akan berjalan dengan lancar.

You Might Also Like

0 ulasan

Popular Posts

Follow us