Bengkel Pembinaan Laman Pembelajaran Maya Frog VLE Siri 3 sekolah kelompok PKG Banggol telah diadakan pada 14 – 15 Setember 2015 bertempat di PKG Banggol. Seramai 35 orang peserta terdiri dari Guru Bahasa Inggeris Tingkatan 2 dari sekolah menengah dan Guru Bahasa Inggeris Tahun 5 dari sekolah rendah mengikuti bengkel tersebut. Penceramah yang dijemput adalah En. Abdullah Bin Bakar – Pegawai Teknologi Pendidikan, Pusat Kegiatan Guru Banggol. En. Ramli Bin Ab Ghani – Pegawai Teknologi Pendidikan, PKG Banggol telah merasmikan bengkel tersebut.

Objektif bengkel ini diadakan adalah bagi menghasilkan laman pembelajaran maya VLE bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 2 bagi sekolah menengah dan Bahasa Inggeris Tahun 5 bagi sekolah rendah sebagaimana yang diarahkan oleh KPM untuk menghasilkan 10,000 tajuk laman pembelajaran bagi tahun 2015.

Laman pembelajaran yang telah siap dan sempurna dimuatnaik ke Moe Repository untuk penilaian. Laman yang menarik akan dimasukkan ke dalam Frogstore sebagai bahan perkongsian. Melalui bengkel ini diharap guru-guru akan lebih mahir untuk membangunkan laman pembelajaran maya yang lebih interaktif dan lebih berkesan di kemudian hari di samping dapat meningkatkan penguasaan ICT guru-guru.

PROGRAM KHIDMAT BANTU PSS PKG BANGGOL 2015 – SMK PUTERAPKG Banggol telah menganjurkan Program Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah untuk sekolah menengah pada 18 – 20 Ogos 2015 bertempat di SMK Putera, Kota Bharu. Program ini diadakan bertujuan untuk memberi khidmat bantu mengenai pengurusan dan pentadbiran PSS yang perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pengurusan Fail dan Rekod serta Keceriaan dan Susun Atur Perabot di bilik PSS. Seramai 16 orang Guru Perpustakaan dan Media sekolah kelompok PKG Banggol bersama-sama AJK PSS SMK Putera telah berkampung selama 3 hari bagi menjayakan program ini. En. Nor Azman bin Mohd Noor telah dijemput untuk merasmikan program berkenaan.

Pada hari pertama, GPM bekerjasama untuk menyusun semula kedudukan perabot di PSS supaya lebih menarik serta bersesuaian dengan keadaan persekitaran masakini. Selain itu juga, bahan-bahan PSS seperti buku-buku, majalah serta bahan bukan buku telah dikemaskini serta disusun kembali mengikut pengkelasan masing-masing. Rekod-rekod PSS serta pengurusan fail PSS telah dikemaskini serta ditambah-baik. Manakala pada hari kedua dan ketiga, kerja-kerja keceriaan dan kebersihan PSS telah diadakan.

Melalui program khidmat bantu PSS ini dapat meningkatkan lagi kerjasama antara AJK PSS, Pentadbiran Sekolah serta Guru Perpustakaan dan Media dengan staf dan pegawai PKG Banggol sekaligus dapat meningkatkan lagi ilmu pengurusan PSS di kalangan peserta. Diharapkan agar melalui program yang diadakan ini dapat menaikkan lagi tahap kecekapan PSS beroperasi serta dapat menarik lebih ramai murid serta warga sekolah untuk mengunjungi PSS.

PROGRAM KHIDMAT BANTU PSS PKG BANGGOL 2015 – SK TENGKU INDERA PETRASatu Program Khidmat Bantu PSS telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Tengku Indera Petra pada 10 – 12 Ogos 2015. Program yang diadakan selama 3 hari ini disertai oleh Guru Perpustakaan dan Media dari sekolah kelompok serta AJK PSS SK Tengku Indera Petra yang dibimbing oleh pegawai dari PKG Banggol. Program ini diadakan bertujuan untuk memberi khidmat bantu mengenai pengurusan dan pentadbiran PSS yang perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pengurusan Fail dan Rekod serta Keceriaan dan Susun Atur Perabot di bilik PSS. Selain itu, peserta juga bekerjasama untuk mengemaskini dan menyusun atur bahan buku dan bukan buku PSS yang sebahagian dari koleksi PSS. En. Zakaria bin Hassan - Penolong Pengarah, Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan BTPN Kelantan telah dijemput bagi merasmikan program berkenaan. Diharapkan agar melalui program yang diadakan ini dapat menaikkan lagi tahap kecekapan PSS beroperasi serta dapat menarik lebih ramai murid untuk mengunjungi PSS.

BENGKEL PENGINTEGRASIAN VLE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) UNTUK GM1M DAERAH KOTA BHARUPKG Daerah Kota Bharu telah menganjurkan Bengkel Pengintegrasian VLE Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Untuk Guru Muda 1 Malaysia (GM1M) Daerah Kota Bharu yang bertempat di Makmal Komputer, SK Kota, Kota Bharu. Seramai 65 orang GM1M Daerah Kota Bharu telah berbengkel untuk memantapkan lagi penggunaan VLE terutama dalam penghasilan dashboard sekolah. GM1M berperanan untuk menggerakkan VLE di sekolah masing-masing dengan melatih Guru Muda di sekolah masing-masing yang seterusnya membimbing guru-guru serta pelajar mengaplikasikan VLE dalam PdP di sekolah. Beberapa strategi dirancang untuk dilaksanakan di peringkat sekolah bagi menggerakkan penggunaan VLE, antaranya:-

a) Menubuhkan Jawatankuasa (Task Force) Program Pemantapan GM1M dalam VLE Frog b) Merancang Pelan Tindakan Program Pemantapan GM1M dalam VLE Frog. c) Memberi latihan pengenalan kepada kumpulan sasar membina dashboard VLE. d) Sekolah menguatkuasakan di mana GM1M ini akan memaklumkan Penggunaan VLE dalam PdP kepada kumpulan ( guru muda). e) Membuat pelaporan dan dokumentasi penggunaan VLE dalam PdP diperingkat sekolah. f) Menghantar pelaporan dan dokumentasi ke PKG masing - masing. g) JPN melaporkan kepda KPM.