Satu Program Khidmat Bantu PSS telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Padang Garong 2 pada 12 – 14 Ogos 2014. Program yang diadakan selama 3 hari ini disertai oleh Guru Perpustakaan dan Media dari sekolah kelompok serta AJK PSS SK Padang Garong 2 yang dibimbing oleh PKG Banggol. Program ini diadakan bertujuan untuk memberi khidmat bantu mengenai pengurusan dan pentadbiran PSS yang perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pengurusan Fail dan Rekod serta Keceriaan dan Susun Atur Perabot di bilik PSS. Selain itu, pesera bekerjajasama untuk mengemaskini dan menyusun atur bahan buku dan bukan buku PSS yang sebahagian dari koleksi PSS. Diharapkan agar melalui program yang diadakan ini dapat menaikkan lagi tahap kecekapan PSS beroperasi serta dapat menarik lebih ramai murid untuk mengunjungi PSS.

TAKLIMAT PENARAFAN PEMBESTARIAN SSQS VERSI 3.0 TAHUN 2014Pada hari ini 16 Julai 2014 bertempat di PKG Banggol, berlangsungnya Taklimat Penarafan Pembestarian Menggunakan Smart School Qualification Standard SSQS Versi 3.0 Tahun 2014 kepada Guru Penyelaras ICT / Bestari. Taklimat bermula pada jam 2.00 petang yang disampaikan oleh saudara Abdullah Bin Bakar – Pegawai Teknologi Pendidikan 2 yang mula berkhidmat di PKG Banggol bermula 1 Julai 2014. Melalui penggunaan SSQS versi 3.0 ini, ternyata memudahkan pihak sekolah di mana pengisian dilakukan oleh responden melalui penggunaan “token” yang diberikan oleh admin. Responden yang terlibat juga tidak tertakluk kepada matapelajaran berbanding pengisian tahun lalu yang mana 5 orang responden bagi setiap matapelajaran teras. Peserta juga ditayangkan dengan Keputusan SSQS 2013 di mana 2 sekolah mencapai 5 bintang iaitu SK Islah dan SK Langgar. Sebelum berakhir, sekolah diingatkan supaya meningkatkan peratus penggunaan Frog VLE yang mana ianya dipantau oleh KPM secara online.