BENGKEL PEMBINAAN BAHAN MEDIA BAGI MENDOKONG PENGGUNAAN VLE DAN PENGINTEGRASIAN VLE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2014

Bengkel Pembinaan Bahan Media Bagi Mendokong Penggunaan VLE Dan Pengintegrasian VLE Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2014 telah diadakan pada 19 – 20 Mac 2014 bertempat di PKG Banggol. Seramai 35 orang peserta terdiri dari Guru Pendidikan Agama Islam Tingkatan 3 dari sekolah menengah dan Admin VLE dari sekolah rendah mengikuti bengkel tersebut. Penceramah yang dijemput adalah En. Wan Mohd Mahdi Bin Wan Khaldin – Pegawai Teknologi Pendidikan, Unit Perkhidmatan ICT, BTPN Kelantan.Objektif bengkel ini diadakan adalah bagi menghasilkan laman pembelajaran maya VLE bagi mata pelajaran agama islam tingkatan 3 sebagaimana yang diarahkan oleh KPM untuk menghasilkan 10,000 tajuk laman pembelajaran bagi tahun 2014. Sekolah perlu menggunakan laman Sekolah Maya KPM dengan login PKG Banggol untuk menghasilkan laman pembelajaran. Laman yang dihasilkan akan dimuatnaik ke Moe Repository untuk penilaian. Laman yang menarik akan dimasukkan ke dalam Frogstore sebagai bahan perkongsian. Sekolah menengah ditugaskan untuk menghasilkan laman pembelajaran bagi matapelajaran agama islam tingkatan 3 manakala bagi sekolah rendah laman pembelajaran yang dihasilkan adalah berdasarkan matapelajaran yang diajar oleh admin VLE tersebut. Melalui bengkel ini diharap guru-guru akan lebih mahir untuk membangunkan laman pembelajaran maya yang lebih interaktif dan lebih berkesan di kemudian hari di samping dapat meningkatkan penguasaan ICT guru-guru.

MESYUARAT PENYELARASAN AKTIVITI MAKMAL KOMPUTER BIL 1 TAHUN 2014PKG Banggol telah mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Makmal Komputer bil 1 tahun 2014 untuk sekolah kelompok PKG Banggol 2014 bertempat di PKG Banggol pada 11 Mac 2014 yang lalu. Mesyuarat diadakan bertujuan untuk membincangkan aktiviti-aktiviti ICT yang dijalankan pada tahun 2013 dan perancangan aktiviti bagi tahun 2014. Penceramah bagi mesyuarat ini ialah En. Mohd Faizal Bin Md Noor dari PKG Kota dan En. Dazuki Bin Mat Daud dari PKG Tapang.

Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat kali ini adalah pengisian SPS tahun 2014, khidmat bantu ICT, pelaporan aktiviti 2013 seperti SSQS 2013, penyelenggaraan ICT 2013 dan 2014. Sebanyak 19 sekolah dibekalkan Chromebook dengan semua sekolah telah dilengkapi dengan talian 1Bestarinet. Bahan digital MBMMBI pula telah diedarkan sebanyak 2 kali bagi tahun 2103. Bengkel pembinaan bahan media VLE yang dirancang pula disasarkan kepada sekolah bagi menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam VLE bagi mata pelajaran Agama Islam Tingkatan 3.

Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Pusat Sumber Sekolah Kelompok PKG Banggol Bil 1 Tahun 2014Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti PSS PKG Banggol Bil 1 Tahun 2014 telah diadakan di PKG Banggol pada 10 Mac 2014. 35 orang guru perpustakaan dan media sekolah telah menghadiri mesyuarat tersebut. Mesyuarat diadakan bertujuan untuk membincangkan aktiviti-aktiviti PSS yang dijalankan pada tahun 2013 serta perancangan aktiviti bagi tahun 2014. Penceramah bagi mesyuarat ini ialah En. Mohd Faizal Bin Md Noor dari PKG Kota dan En. Dazuki Bin Mat Daud dari PKG Tapang.
Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat kali ini adalah pengisian data online i-Nilam dan iQ-PSS, Anugerah Tokoh Nilam, Anugerah PSS Cemerlang dan Program Khidmat Bantu PSS. Bahan digital MBMMBI pula telah diedarkan sebanyak 2 kali bagi tahun 2103. Laporan mesyuarat / bengkel dan kursus yang dihadiri oleh GPM juga diterangkan.